Vad gör en orgonit?

Vad gör en orgonit och hur märks effekten?

Orgonit omvandlar negativ, s.k. ”död” energi till positiv energi som sedan reflekteras tillbaka till omgivning. Den minskar de skadliga effekterna av exempelvis elektromagnetisk strålning som alla levande celler påverkas av.

Det som händer kan upplevas på olika sätt av människor, t.ex:

  • Förbättrad sömn
  • Minskad stress och depressionssymtom
  • Minskade symtom av påverkan från omgivningen hos elöverkänsliga
  • Förbättrade relationer i din närmaste omgivning
  • Ökat välbefinnande och kreativitet
  • Positiva effekter på djur (t.ex. äggläggning, honungsproduktion) och växter (bättre utveckling och växt)

Hur fungerar orgoniten?

Orgonit består av tre komponenter: Metall i form av spån med stor ytarea, kvartskristall och organiskt material (härdad plast) – polyester är lämpligast.

Kvartskristall vibrerar med en hög och bestämd frekvens (vilket utnyttjas i elektroniska produkter) och har förmågan att omvandla energin i sin närhet. Metallspånen har en stor, sammanlagd ytarea som ger en effektiv absorption av omgivande energi. Polyestern som krymper vid härdningen utövar ett högt tryck på kvartskristallen så att det bildas en elektrisk spänning över dess positiva och negativa del. Detta aktiverar orgoniten. Den absorberade energin tar upp kvartskristallens frekvens och reflekteras tillbaka som positiv energi.

Förutom bergkristall kan man gjuta in andra slags kristaller i orgonit. Tack vare placeringen inuti orgoniten kommer respektive kristallegenskaper att förstärkas avsevärt.

Energiomvandlingen i en orgonit pågår kontinuerligt, så länge som orgoniten är hel. Den behöver ingen strömförsörjning och heller inte renas eller underhållas på något annat sätt.

Effekten av en orgonit kan inte mätas med vanlig mätutrustning eftersom de egenskaper som vi normalt mäter inte förändras av orgoniten.

Personer med förmåga att se auror kan ofta se t.ex. fältet av grå ”död” energi kring en mobilmast och hur detta fält ändras till regnbågens alla färger med hjälp av orgonit. Personliga upplevelser får var och en utforska själv. Dessutom kan man experimentera med orgoniter, t.ex. vid odling och jämföra resultaten mellan prover med och utan orgonit.