Skydda dig med orgonit

På orgonitshop.se kan du handla orgoniter i flera färger och former.

Skydda dig med orgonit

Att ha en orgonit i sin närhet förbättrar kvalitén på den omgivande energin, aldrig tvärtom. Du behöver alltså inte oroa dig för att göra fel med orgoniter. Om du så bara äger en enda orgonit, se till att dra maximal nytta av den. Generellt gäller att ju större orgoniten är desto mer kraftfull inverkan på den omgivande energin.

Du kan bära en orgonit med dig i fickan eller i väskan och hemma kan du placera den närmast den kraftigaste källan till negativ energi (om du känner vilken den är), t.ex. säkringsskåpet, wifi-routern, vid datorn, TV:n, skåpet närmast induktionshällen, mikrovågsugnen, intaget av dricksvatten till bostaden. Det är en bra början.

Optimalt är om du kan rama in din trädgård med en orgonit i varje hörn och göra på samma sätt i din bostad. Har du en damm eller annat vattendrag på din tomt så lägg gärna en orgonit där, i vattnet. I vattnet förstärks nämligen orgonitens effekt ytterligare. Har du ett växthus så kan du placera en orgonit därinne för att skapa bättre växtmiljö och har du bikupor så prova att lägga en orgonit vid en kupa och observera om du märker någon skillnad under det närmaste året.

Orgoniter utomhus

Mobilmaster avger mycket skadlig strålning.För placering utomhus rekommenderas s.k. fältorgoniter som är grå, av den enkla anledningen att de är mindre synliga och har större chans att få ligga kvar där du har placerat dem. Du kan också gräva ner dem en liten bit ner i marken i samma syfte.

Så småningom kan du utöka området där dina orgoniter får verka. Placera åtminstone en orgonit så nära du kan varje mobilmast som du hittar inom 5 km avstånd från din bostad. Det ger bäst effekt att omvandla negativ energi så nära källan som möjligt. Har du högspänningsledningar eller ställverk i närheten så kan du placera 2-3 orgoniter alldeles under/intill dem. Observera att orgonit inte försämrar funktionen hos utrustning som den placeras vid, endast kvalitén hos den emitterade energin förbättras.

Orgoniter används framförallt på ställen där skadliga energifält kan lokaliseras, t.ex. nära kraftledningar, mobilmaster, strålkällor som wifi, routrar, husets säkringsskåp mm. Kan placeras i sovrummet om man plågas av störd sömn, i växthus, djurstallar mm.Eftersom orgoniter generellt omvandlar negativ energi till positiv finns det mängder med tillämpningar där man vill uppnå samma syfte. Exempelvis områden där det ofta sker olyckor eller områden med hög förekomst av kriminalitet har med hög sannolikhet brist på positiva energiformer.